Privaatsuspoliitika

 

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Nori teenindus OÜ (edaspidi Nori.ee) kodulehe www.nori.ee kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Nori.ee jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, uuendatud poliitika alati veebilehelt kättesaadav. Nori.ee tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud.
 

Isikuandmete kogumine

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete esitamisel meie veebilehel
  • veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes

Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit, isikukood ja teisi andmeid.

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Neid andmeid kogutakse mitmesuguste teenuste abil, nagu näiteks Google Analytics.
 

Isikuandmete kasutamine

Nori.ee edastab klientidele kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Nori.ee on õigus edastada isikuandmeid:

  • seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus
  • transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks

Isikuandmete kaitse

Kõik Nori.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Nori.ee ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kliendi vastutavaks töötlejaks on Nori teenindus OÜ, registrikood 12181610. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste palume võtta ühendust aadressil privaatsus@nori.ee Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.